View Youtube hiện đang cập nhật, nâng cấp. Một số loại view vẫn chạy tốt, một số loại thiếu ổn định và có thể tụt, Vì vậy trong thời gian này Hãy Sử dụng theo tư vấn của Web => chát Zalo: 097.3636.888 Để được tư vấn loại view tốt tại thời điểm bạn mua. View Youtube mua ít chọn: 513 ( Chậm Chắc ) ID 2180 - ID 2215 Còn Nhanh 2215 + 2302 + 1108 Hoặc tự thử 2216 - View Vip Nhanh Dành Cho Ca Nghệ Sỹ ID 624 - 495 - Đọc Kỹ Mô tả ( Trong lúc chờ đợi nâng cấp View đề xuất+ HN6.2 Chúng tôi sẽ cập nhật thêm mấy loại view Youtube mới ở mục"Tăng view Youtube "thêm gói like facebook tháng rẻ, tiktok... Hoặc Liên Hệ - ( Trực Web Chát Zalo Ms Ngọc 09.1122.2323 - Mr Đại 0373.762.791 - Đừng Ngại ! Vui lòng hỏi để sử dụng dịch vụ phù hợp nhất. ) Thank !

API Docs

HTTP Method POST
API URL https://chaynhanh.com/api/v2
Response format JSON

Service list

Parameters Description
key Your API key
action services

Example response

[
  {
    "service": 1,
    "name": "Followers",
    "type": "Default",
    "category": "First Category",
    "rate": "0.90",
    "min": "50",
    "max": "10000",
    "refill": true,
    "cancel": true
  },
  {
    "service": 2,
    "name": "Comments",
    "type": "Custom Comments",
    "category": "Second Category",
    "rate": "8",
    "min": "10",
    "max": "1500",
    "refill": false,
    "cancel": true
  }
]

Add order

Example response

{
  "order": 23501
}

Order status

Parameters Description
key Your API key
action status
order Order ID

Example response

{
  "charge": "0.27819",
  "start_count": "3572",
  "status": "Partial",
  "remains": "157",
  "currency": "USD"
}

Multiple orders status

Parameters Description
key Your API key
action status
orders Order IDs separated by comma

Example response

{
  "1": {
    "charge": "0.27819",
    "start_count": "3572",
    "status": "Partial",
    "remains": "157",
    "currency": "USD"
  },
  "10": {
    "error": "Incorrect order ID"
  },
  "100": {
    "charge": "1.44219",
    "start_count": "234",
    "status": "In progress",
    "remains": "10",
    "currency": "USD"
  }
}

Create refill

Parameters Description
key Your API key
action refill
order Order ID

Example response

{
  "refill": "1"
}

Get refill status

Parameters Description
key Your API key
action refill_status
refill Refill ID

Example response

{
  "status": "Completed"
}

User balance

Parameters Description
key Your API key
action balance

Example response

{
  "balance": "100.84292",
  "currency": "USD"
}
Example of PHP code